Náš tým

Jan Rabas

Partner

  jan@rabas-advokati.cz

Jan Rabas je advokát, kancelář založil a dodnes ji řídí. Pomáhá podnikatelům i s nimi spjatým privátním klientům.
Právní služby oblíbené Janem Rabasem spočívají v poskytování poradenství při akvizicích a přeměnách společností a podniků a při ostatních majetkových transformacích a přesunech, ale můžete mu svěřit i svoji ryze osobní záležitost a můžete si být jistí, že pro její vyřešení učiní vše, co je v jeho silách. Pokud hledáte pohled na Vaši záležitost z nečekaného úhlu, skloubení pohledu právního, obchodního a současně z pohledu čistě lidského, jste na správné adrese.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2001), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1999), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (zapsán v seznamu advokátů od roku 2003), evidenční číslo 09751

Jazyky:

 • český
 • anglický

Denisa Gerdová

Advokát

  gerdova@rabas-advokati.cz

Denisa Gerdová je trvale spolupracující advokátkou od založení kanceláře.
Specializuje se na právní poradenství malým a středním podnikatelům, zejména v oblasti podnikání v energetice. Denisa Gerdová je vedle toho úspěšná v oblasti vedení sporů, když opakovaně dokázala přivést svou pečlivostí a neústupností zdánlivě ztracenou věc klienta k úspěšnému závěru.

Vzdělání:

 • Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (zapsána v seznamu advokátů od roku 2006 do roku 2008, dále od roku 2012), evidenční číslo 10971

Jazyky:

 • český
 • anglický
 • maďarský
 • slovenský

Pavlína Raszková

Advokát

  raszkova@rabas-advokati.cz

Pavlína Raszková je trvale spolupracující advokátkou od založení kanceláře.
Specializuje se na poradenství podnikatelům, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek, jakož i privátní klientele, a to s neobvykle širokým právním záběrem, s těžištěm nejen v právu obchodním, ale i v občanském právu a v právních vztazích k nemovitostem.
Pavlína Raszková Vám pomůže vyřešit téměř každou záležitost a vždycky se na ni můžete spolehnout.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul JUDr.
 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2010), titul Mgr.
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha (2008), titul Bc.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (zapsána v seznamu advokátů od roku 2015), evidenční číslo 15970

Jazyky:

 • český

Ivana Němcová

Advokát

  nemcova@rabas-advokati.cz

Ivana Němcová je trvale spolupracující advokátkou od roku 2015.
Specializuje se vymáhání pohledávek a zastupování klientů u soudu. Vedle toho se věnuje soupisu smluv a další právní pomoci podnikatelské i privátní klientele, převážně v oblasti občanského práva. Ivana Němcová je pečlivá, opatrná a rozvážná. Pokud čekáte od advokáta právě tyto vlastnosti, našli jste toho pravého.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), titul JUDr.
 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2011), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (zapsána v seznamu advokátů od roku 2014), evidenční číslo 15962

Jazyky:

 • český

Imrich Bodor

Advokátní koncipient

  bodor@rabas-advokati.cz

Imrich Bodor je advokátním koncipientem.
Převážně se věnuje občanskému právu a vymáhání pohledávek. Vedle toho se v rámci své přípravy na povolání advokáta podílí na celé řadě dalších služeb poskytovaných kanceláří.

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1999), titul Mgr.

Členství v profesních organizacích:

 • Česká advokátní komora (zapsán v seznamu advokátních koncipientů od roku 2003), evidenční číslo 32611

Jazyky:

 • český
 • anglický
 • maďarský

Drahomíra Langthalerová

Inkasní specialista

  langthalerova@rabas-advokati.cz

Drahomíra Langthalerová je inkasním specialistou odpovědným za oblast hromadné správy pohledávek. Vedle toho se podílí na zabezpečení vnitřního chodu kanceláře.

Růžena Roškaňuková

Office Manager

  roskanukova@rabas-advokati.cz

Růžena Roškaňuková je office managerem odpovědným za zabezpečení každodenního vnitřního chodu kanceláře a za běh recepce.

Kontaktujte nás  rabas

  Rabas, advokáti s.r.o.

  Dům Nad Museem, Vinohradská 343/6
  120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Česká republika

  Telefon: + 420 222 716 164
  info@rabas-advokati.cz