Služby pro život

Život člověka je jeden velký řetězec složený z paragrafů. Ještě se ani nenarodíme a už jím máme obtočené kotníky. Víte, na co všechno je u nás paragraf? My to víme - Vy se nás nebojte nás zeptat.

 

Právní rady

Máte záležitost, která Vás dlouhodobě trápí, a potřebujete si o ní s někým promluvit? Stalo se něco nečekaného a potřebujete rychle konzultaci s právníkem? Objednejte se k nám na kávu nebo zavolejte. Mějte svého právníka na telefonu. Cenu Vám řekneme vždy předem a budete mile překvapeni, že u svého kadeřníka mnohdy zaplatíte více.

Více

 • poskytování právních porad a konzultací
 • rozbor každodenních situací
 • právník na telefonu jako jistota pro nenadálé situace

 

 

Soupis smluv a jiných podání

Každý občas potřebuje nějakou smlouvu nebo jiné podání. Smlouvu na prodej motorky, plnou moc na převzetí pošty nebo vyřízení něčeho na úřadech. Můžete si najít něco na internetu, možnosti tu opravdu jsou, ale víte určitě, že jste si našli to pravé a že jste to správně a úplně vyplnili? Nevíte?

Více

Kontaktujte nás a zjistíte, že cena za Vaši jistotu může být velmi příjemná.

 • sepis smluv, dokumentů a jiných listin
 • kontrola a úpravy smluv, dokumentů a listin
 • konzultace ke smlouvám

 

 

Nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte byt, dům nebo zahradu? Nebo se chystáte stavět? I když jde jen o hlínu, cihly a beton, je s tím spojená i spousta emocí… A také peněz. Budete si brát úvěr nebo pokryjete náklady z vlastních prostředků? Potřebujete vypořádat spoluvlastnictví?

Více

Vezměte nás k tomu a my se vynasnažíme, aby stres a obavy byly co nejmenší, abyste měli vše pod kontrolou.

 • sepis, kontrola a úpravy kupních smluv a smluv o dílo
 • pomoc a zastupování ve stavebním řízení
 • kontrola smlouvy o úvěru a zástavní smlouvy a další úvěrové dokumentace
 • vypořádání spoluvlastnictví

 

 

Manželství, děti, rozvod

Budete se brát? Víte, že si můžete upravit majetkový režim odlišně od zákona a třeba se úplně vyhnout společnému jmění manželů a ušetřit si tak spoustu nepříjemností spojených s dělením majetku, pokud by Vaše manželství ztroskotalo?

Více

Nebo se Vaše manželství již zhroutilo a Vy se potřebujete připravit na majetkové vyrovnání nebo jej provést? Nepodceňte to; zejména pokud podnikáte, doporučujeme důkladnou prověrku, jestli podíly ve společnosti spadají do SJM, a jaké lze ve vztahu k nim provést opatření.

Míříte už k soudu? Rádi Vám sepíšeme „rozvod“ dohodou, ale když to nebude možné, zastoupíme Vás jak v řízení o rozvodu a úpravě poměrů dětí, tak v řízení o vypořádání SJM.

 • předmanželské a manželské smlouvy, úprava majetkového režimu
 • příprava rozvodu dohodou
 • příprava firmy na rozvod manželství
 • pomoc a zastupování před soudem o úpravu poměrů k dětem a ve věci rozvodu
 • vypořádání společného jmění manželů

 

 

Dědění

Pomůžeme Vám sepsat závěť, pomůžeme s vyřízením pozůstalosti i s vyděděním potomka, který o Vás neprojevuje zájem. Pokud máte firmu nebo rozsáhlejší majetek a uvažujete, jak je předat dětem, nastíníme Vám varianty. Chcete, aby s ním děti nakládali určitým způsobem, chcete podpořit nadaci nebo vůbec, pracovat na své památce?

Více

Možností je celá řada a my jsme připraveni je s Vámi trpělivě, jednu po druhé, projít.

 • příprava a soupis pořízení pro případ smrti (závěti)
 • příprava společnosti nebo majetku na předání dědicům
 • zřízení nadace, nadačního a svěřenského fondu
 • vydědění
 • zastoupení a pomoc v dědickém řízení

 

 

Zaměstnání

Práce. I tato oblast je regulovaná právem, dokonce více než řada jiných oblastí. Rádi Vám proto zkontrolujeme pracovní smlouvu, pomůžeme s neplatnou výpovědí, při odškodnění pracovního úrazu, nebo když Vám zaměstnavatel dluží mzdu. I tady platí, že se Vám prostředky investované do právní služby bohatě vyplatí.

Více

 • soupis a kontrola pracovních smluv
 • pomoc a zastupování v případě ukončení pracovního poměru
 • odškodnění pracovních úrazů a náhrada škody

 

 

Zastoupení u soudu i jinde

Přišla Vám obálka s modrým pruhem? Soused se Vám směje a klidně dále jezdí přes Váš pozemek? Ten holomek, kterému jste půjčili peníze, se Vám vyhýbá?

Více

Ještě si pamatujete, jak se Vám podlomila kolena, když jste vstupovali do budovy soudu poprvé nebo možná ani netušíte, kde ten Váš soud je? Žádné strachy, nám se sice také trochu podlamují kolena, ale víme, kde ty soudy jsou a chodíme k nim docela často, a proto tam půjdeme rádi s Vámi nebo i místo Vás. Taky víme, kde a jak musíte uplatnit svoji pohledávku, abyste o ni nepřišli kvůli nějakému formálnímu pochybení, třeba promlčení, a pomůžeme Vám při exekuci Vaší pohledávky. Už jen tím, že díky našim exkluzivním smlouvám s exekutory neplatíte náklady řízení. Braňte svá práva s námi.

 • sepis žalob, odvolání a ostatních podání
 • zastupování před soudem
 • zastupování ve správním řízení
 • exekuce pohledávek

 

 

Dluhy a oddlužení

Přišli jste o práci? Měli jste úraz? Stalo se něco jiného, natolik zásadního, že nezvládáte platit splátky? Máte dluhy a na dveře klepe exekutor a nevíte, co máte dělat?

Více

Zkuste nám zavolat. Vězení pro dlužníky už u nás není, naopak, pokud se ke svým dluhům postavíte čestně, částečně uspokojíte aspoň část svých dluhů, může Vám soud zbytek dluhů prominout a Vy můžete zase normálně, beze strachu žít.

Ale nemusí jít hned o oddlužení, zkusil na Vás někdo podvod? Chce horentní smluvní pokutu za opomenutou splátku spotřebitelského úvěru? Je velmi vysoká šance, že u soudu uspějete, ale musíte k tomu soudu dojít - a my k němu půjdeme s Vámi.

 • zrušení a zastavení exekuce
 • zastoupení v exekučním řízení
 • oddlužení osoby i majetku
 • sejmutí exekuce z nemovitostí
 • zastupování v insolvenčním řízení

 

 

Bytová družstva a SVJ

Vlastníte družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví? A víte, kolik činností je s tím spojených, co obnáší správa Vašeho domu a bytu?

Více

O majetek je třeba se starat, stejně jako je třeba zalévat květinu, jinak majetek ztratí na hodnotě (tak jako uvadne květina). Pomáháme bytovým družstvům, společnostem a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) se správou bytového fondu. Pomáháme ale i jednotlivým družstevníkům a vlastníkům; třeba i s převodem bytů (podílů) do osobního vlastnictví.

 • založení bytového družstva
 • založení společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • převody družstevních bytů (podílů)
 • převody bytů (jednotek), prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
 • zastoupení na členských schůzích bytových družstev a na shromáždění vlastníků jednotek
 • likvidace bytových družstev
 • zápisy z jednání orgánů, zápisy do obchodního rejstříku
 • zastupování ve sporech, vymáhání pohledávek

 

 

Správa peněz a listin

V souvislosti s celou řadou situací může vzejít potřeba uschovat listiny nebo peníze nebo obojí. Rádi to pro Vás učiníme, na peníze máme zvláštní účty a na to ostatní trezor.

Více

 • advokátní úschova peněz a listin

 

 

Obhajoba a zastupování poškozených

V životě se může stát spousta věcí, a bohužel i ty úplně špatné. Ale i když sedíte na lavici obžalovaných, jste nadále člověkem, a máte právo na rychlý a spravedlivý proces, ostatně dokud Vám není vina prokázána, hledí na Vás zákon jako na nevinného. A pak Vy, kdo stojíte na opačné straně, kdo jste v postavení poškozených, satisfakce v podobě odsouzení pachatele není jediná, na kterou máte právo, a my Vám pomůžeme ji dosáhnout.

Více

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestního oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

 

Kontaktujte nás  rabas

  Rabas, advokáti s.r.o.

  Dům Nad Museem, Vinohradská 343/6
  120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Česká republika

  Telefon: + 420 222 716 164
  info@rabas-advokati.cz