Služby pro podnikání

Firmám pomáháme už tak dlouho, že víme, že nejdůležitější je Váš čas. Budeme se Vás sice vyptávat na spoustu věcí, ale zeptáme se jenom jednou. Nedostanete od nás obsáhlé rozbory, nýbrž strukturovaná manažerská shrnutí, na která se můžete při svém rozhodování spolehnout.

Právo obchodních společností

V této oblasti práva pro firmy se pohybujeme úplně nejraději. Společnost Vám založíme, přeměníme, prodáme nebo naopak odkoupíme konkurenta, rozdělíme nebo sloučíme, a když na to přijde, i zlikvidujeme.

Více

 • zakládání společností
 • pořádání valných hromad a zastoupení na nich
 • zpracování zápisů z jednání orgánů společností
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • převody obchodních podílů
 • fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka
 • akvizice
 • asistence při právní a účetní prověrce (due dilligence)
 • zrušení a likvidace společností

 

Příprava a dojednávání smluv

Smlouvám se při svém podnikání nevyhnete a my se jim rovněž nevyhýbáme. Naopak připravíme Vám smluvní dokumentaci ke všemu, na co si vzpomenete a rádi ji s Vámi (nebo za Vás) půjdeme vyjednat.

Více

Smlouvu, kterou naopak Vám někdo předložil, rádi zkontrolujeme.

 • sepisování smluv a ucelených smluvních dokumentací na míru
 • tvorba všeobecných smluvních podmínek a obdobných rámcových dokumentů
 • kontrola předložené smluvní dokumentace
 • osobní podpora při projednávání a uzavírání smluv

 

Pracovní právo

Lidé jsou klíč. Bez nich to zkrátka nejde. Zpracujeme Vám nejen pracovní smlouvy, ale třeba i pracovní řády a další vnitřní předpisy, pomůžeme Vám se zaměstnanci, kteří se neosvědčili, nebo při pracovním úrazu. Nebo s pokutou uloženou inspektorátem práce.

Více

 • sepis pracovních smluv a souvisejících dokumentů
 • sepis vnitřních předpisů
 • výpovědi ze zaměstnání
 • spory se zaměstnanci
 • pracovní úrazy
 • zastupování při kontrolách

 

Soutěžní právo

Vyrostli jste? Máte významnou tržní sílu? Gratulujeme! Ale není to jen tak, už si nemůžete na trhu dovolit všechno, řekneme Vám, kde jsou hranice. Kupujete konkurenta? Pomůžeme Vám získat souhlas protimonopolního úřadu.

Více

 • posouzení dohod z hlediska souladu se soutěžním právem
 • posouzení ve vztahu k významné tržní síle
 • spojování podniků, akvizice
 • pomoc v rámci nekalé soutěže

 

Právo duševního vlastnictví

Máte skvělou značku nebo jiný nápad a chcete je registrovat? Máte obchodní metodu a chcete ji nabídnout partnerům? Víme, jak na to.

Více

 • registrace ochranných známek
 • licenční smlouvy a franšízing
 • zastupování před úřadem průmyslového vlastnictví

 

Nemovitosti a development

Jdete do nájmu? Míříte do vlastního? Berete si úvěr a máte ho zajistit svými nemovitostmi? Jste developer a máte odvahu měnit věci kolem Vás?

Více

Rádi budeme u toho.

 • sepis a revize kupních a nájemních smluv, smluv o dílo a o výstavbě
 • sepis a revize zástavních smluv
 • služebnosti (věcná břemena)
 • prohlášení vlastníka
 • stavební řízení
 • development
 • vyřizování zápisů do katastru nemovitostí

 

Zastupování u soudu a na úřadech

Potřebujete povolení? Někdo Vás žaluje? Ať už uplatňujete svá práva, někdo žaluje Vás, nebo potřebujete zajistit nějaké povolení, vyřídíme to, postaráme se. Děláme to pořád a víme už přesně, kam jít, abychom byli co nejdříve zpět s tím, co pro svoje podnikání potřebujete.

Více

 • zastupování před soudem
 • zastupování před úřady a ve správním řízení
 • sepis podání a opravných prostředků
 • účast na jednáních před soudy a úřady
 • obstarání podnikatelských a jiných povolení a oprávnění

 

Vymáhání pohledávek

A je to tady, první nezaplacená faktura. Je nám jasné, že zrovna o tohle vůbec nestojíte, ale je to dokladem, že Váš podnik roste a čelí novým výzvám, nové realitě. Odvedli jste svoji práci, ale zaplaceno jste nedostali. Postaráme se o Vaši pohledávku a Vy se můžete věnovat tomu, v čem jste dobří.

Více

 • vymáhání a správa pohledávek i celých portfolií pohledávek
 • systém pro automatizovanou a hromadnou správu pohledávek
 • zajištění pohledávek
 • revize smluvní dokumentace s ohledem na posílení postavení při vymáhání pohledávek

 

Exekuce a insolvence

Pohledávku Vám přiznal soud a dlužník přesto nezaplatil? Dlužník spadnul do insolvence? Nevěšte hlavu, pohledávku nám svěřte a my se pokusíme zachránit, co se ještě zachránit dá. Zpravidla nedostanete 100 % svojí pohledávky, ale pokud přijdete včas, obvykle ještě něco vymůžeme. V insolvenčním řízení přihlásíme Vaši pohledávku a budeme se o ni starat. No, a pokud Váš projekt nevyšel, pomůžeme Vám jej čestně ukončit.

Více

 • zahájení a ukončení exekuce
 • zastupování v exekučním řízení
 • přihlášky do insolvenčního řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • insolvenční návrhy věřitelské i dlužnické

 

Start up

Začínáte? Taky jsme začínali… a víme tak, že zejména v počátku se potřebujete věnovat úplně jiným věcem než zakládání společnosti. Také víme, že kapitálu na rozjezd nebývá mnoho a každá koruna je dobrá. Pomůžeme Vám proto i s těmi úplně prvními krůčky, založíme společnost, zprostředkujeme první nájemní smlouvou (zajistíme i vedení účetnictví, abyste se mohli soustředit na to, na čem opravdu záleží.

Více

Uděláme to dokonce zpočátku bez nároku na honorář, či za sníženou odměnu, pokud se zavážete s námi zůstat, až vyrostete, nebo nás prostě vyplatíte, až budete mít z čeho.

 • založení společnosti
 • základní balíček smluvní dokumentace
 • prozkoumání Vašeho nápadu z pohledu práva, doporučení, abyste jej mohli realizovat v souladu se zákonem
 • zajištění vedení účetnictví a administrativy

Už jste to rozjeli? Přišla ta báječná chvíle, kdy se našel investor a nabídl peníze, abyste mohli pokračovat? Jsme tady pro Vás i v tuto chvíli. Uvědomte si, že i když investor přináší peníze a perspektivu, zkrátka příležitost, nečiní tak jenom proto, že jste mu sympatičtí, ale bude chtít na oplátku podíl ve Vaší firmě nebo aspoň velmi silný vliv na ni. Jsme tady i proto, abychom Vám pomohli v tomto okamžiku, jako někdo, kdo stojí za Vámi a jenom za Vámi. Uvědomte si, že právníci investora, kteří připravili smlouvy, stojí (a je to tak zcela správně) za investorem, a ne za Vámi.

Nabízené služby:

 • asistence při právní a účetní prověrce (due dilligence)
 • pomoc při kapitálovém vstupu investora
 • pomoc v rámci přijetí financování

 

Kontaktujte nás  rabas

  Rabas, advokáti s.r.o.

  Dům Nad Museem, Vinohradská 343/6
  120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Česká republika

  Telefon: + 420 222 716 164
  info@rabas-advokati.cz