Ke dni 1. 6. 2019 nabyla účinnosti hodně diskutovaná novela insolvenčního zákona, která přináší „zmírnění podmínekpro vstup dlužníka do oddlužení, a právě o této novele je i tento příspěvek. 

Novelou především došlo ke zrušení podmínky, že dlužník musí za dobu 5 let uhradit nejméně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Nově jsou dlužníci povinní po dobu 5 let splácet ve prospěch věřitelů a insolvenčního správce měsíční splátku v zákonem stanovené výši (v případě dlužníka bez vyživovací povinnosti může výše splátek činit 2.178,- Kč). Dlužníkům, kteří splní tuto podmínku, pak zákon nabízí dvě varianty oddlužení. Tříletou variantu, kdy dlužník splatí min. 60 % závazků během 3 let, a pětiletou, při které zákon předpokládá splacení min. 30 % závazků během 5 let. V případech, kdy dlužník uhradí méně než 30 %, rozhodne o jeho oddlužení soud, přičemž posoudí, zda dlužník pro splacení svých dluhů udělal vše, co bylo v jeho silách.

Nově již není nutné soudu edkládat kompletní seznam závazků dlužníka. Rovněž se nemusí předkládat údaje o příjmech za poslední tři roky, postačí tyto údaje za posledních 12 měsíců, a dlužníkům dále odpadla povinnost k předložení přehledu o očekávaných příjmech v příštích 5 letech, postačí pouze pro následujících 12 měsíců. Došlo ke zmírnění pravidel pro starobní a invalidní důchodce (1. a 3. stupeň invalidity). Oddlužení v jejich případě má trvat 3 roky a pro ně rovněž platí, že musí vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů.

Co se týče odměny za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení, pak maximální výše odměny nadále činí 4.000 Kč bez DPH (6.000 Kč bez DPH, pokud jde o společné oddlužení manželů). Nárok na odměnu uplatní vyhotovitel návrhu v insolvenčním řízení a dlužník přímo nic neplatí. Nově zákon výslovně zakazuje, aby někdo za úplatu nebo jiné zvýhodnění obstaral, zprostředkoval nebo nabídl obstarání či zprostředkování sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení nebo další činnosti s tím nezbytně spojené. Návrh za dlužníka může sepsat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo osoba akreditovaná ministerstvem spravedlnosti.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

https://www.rabas-advokati.cz/