Daň z nabytí nemovitých věcí

Proces koupě nemovitostí nekončí zápisem nového vlastníka do katastru nemovitostí, účastníkům koupě zbývá ještě uhradit příslušné daně. V tomto příspěvku se zaměříme na Daň z nabytí nemovitých věcí, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti. 

Předmětná daň se hradí v případě úplatného převodu nemovitých věcí (nevztahuje se tak na dědění nebo darování).
Od 1. listopadu 2016 tuto daň hradí vždy kupující. Od daně z nabytí nemovitých věcí je zejména osvobozen první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat. Dále je osvobozen první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat. Rovněž je osvobozen převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Při určení nabývací hodnoty lze vycházet z kupní ceny nemovité věci, nebo z tzv. směrné hodnoty, která vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází kupovaná nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.

Případně je možné určit nabývací hodnotu znaleckým posudkem. Kupující si náklady na znalecký posudek může odečíst od základu daně.

Předmětná daň se pak hradí buď z kupní ceny uvedené ve smlouvě nebo z nabývací hodnoty určené jedním z výše popsaných způsobů – podle toho, která bude vyšší.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je kupující povinen podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí, a to k finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

www.rabas-advokati.cz/kontakt