Nesporný rozvod aneb rozvod bez zjišťování příčin rozvratu umožňuje manželům důstojný rozchod, přičemž zároveň dochází k vyřešení právních následků tohoto těžkého životního kroku. Jedná se o úpravu rozvodu, kdy s rozvodem oba manželé souhlasí a jsou dohodnutí na řešení péče o děti a majetkoprávních poměrů. Zároveň je to nejrychlejší a nejméně stresující způsob rozvodu pro zúčastněné strany.  Řízení se zahajuje na návrh jednoho z manželů, přičemž druhý z manželů se k tomuto návrhu následně připojí (případně je jeho „připojení“ (podpis) již součástí návrhu prvního manžela).  Předpoklady rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu jsou následující:

  1. manželé se shodnou na příčinách rozvratu manželství;
  2. manželství trvalo nejméně jeden rok;
  3. manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem společného soužití znamená společné sdílení svých zájmů, potřeb, radostí a problémů, v neposlední řadě i otázku intimního soužití – vzhledem k této skutečnosti můžou manželé ještě bydlet např. v jednom bytě a přesto spolu nežít a splňovat tento předpoklad);
  4. manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a opatrovnický soud jejich dohodu schválil;
  5. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu – podpisy manželů na předmětné dohodě/předmětných dohodách musí být úředně ověřeny.

Soudní jednání o nesporném rozvodu pak je poměrně krátké a manželství bývá na prvním stání rozvedeno.

 

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.