Při darování nemovitosti je potřeba také myslet na daňové souvislosti s tím spojené.

Darování nemovitosti je na straně obdarovaného člověka bezúplatným příjmem, který podléhá zdanění daní z příjmu fyzických osob (dříve daň darovací).

Od této daně je osvobozen bezúplatný příjem (dar) v případě darů mezi příbuznými v linii přímé (např. rodič a dítě) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, dále také v případě, pokud obdarovaný nabyde dar od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Dar v hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč, který je osvobozen od daně z příjmu, musí obdarovaný vždy oznámit finančnímu úřadu, a to v termínu, který je totožný s termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmu (to platí i pro ty, kteří povinnost podávat daňové přiznání vůbec nemají).

Dále musí obdarovaný do 31.1. následujícího roku po obdarování podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, kterou dále již jako vlastník nemovitostí bude každoročně platit.

Pavlína Raszková, advokátka